Closed Suggestions

Add Party System
Frisco · 2019-05-28 18:53:26 Z
Fudgy
2019-05-30 11:37:01 Z
1 replies

Weed Grower
bleachy · 2019-12-26 13:59:09 Z
Constable Jack
2020-02-06 22:45:33 Z
13 replies

Cannapimp
2019-12-26 14:33:17 Z
4 replies

No staff under 14 years old
Siqht · 2019-12-07 20:44:12 Z
Constable Jack
2019-12-07 23:15:21 Z
1 replies

FURRY JOB
Jewish gas station · 2019-11-18 03:05:15 Z
Sethy!
2019-11-18 09:57:38 Z
1 replies

Permanent shop items
Heliski · 2019-10-19 01:46:54 Z
ketchi
2019-10-19 09:33:42 Z
1 replies

ketchi
2019-10-11 12:51:13 Z
1 replies

Cook job guide
Sikken · 2019-10-07 20:36:32 Z
yup
2019-10-09 09:24:35 Z
3 replies

More Printer
TuxedoCat · 2019-09-19 19:38:09 Z
yup
2019-10-07 10:47:55 Z
10 replies

Add a Cook guide
Sikken · 2019-10-07 10:06:57 Z
yup
2019-10-07 10:35:48 Z
1 replies

ketchi
2019-10-06 11:18:10 Z
1 replies

Halloween Suggestion
Aimbot.exe · 2019-10-06 00:12:06 Z
yup
2019-10-06 00:57:58 Z
1 replies

Casino Owner +
Les Claypool · 2019-10-04 15:08:45 Z
yup
2019-10-04 20:11:33 Z
1 replies

Adding New Weapons/Items
Ati242 · 2019-09-28 12:53:00 Z
yup
2019-09-30 18:31:09 Z
5 replies

Upgrading interest
Sp0t · 2019-09-24 19:53:50 Z
yup
2019-09-26 23:46:59 Z
3 replies


New Map
MrDarkner · 2019-08-14 09:17:39 Z
G-17 | Henrik
2019-08-24 23:16:57 Z
3 replies

G-17 | Henrik
2019-08-24 23:09:46 Z
5 replies

Marco15453
2019-07-19 19:00:50 Z
4 replies

Suggestion
Mrdenkmem · 2019-06-16 21:22:33 Z
0 replies

Knight Andrew
2019-06-11 16:33:44 Z
2 replies

Bitcoin miners
Dayzfire · 2019-06-08 14:51:41 Z
TubeDog
2019-06-11 15:31:32 Z
3 replies

Respawn timer
Dayzfire · 2019-06-09 12:40:03 Z
0 replies

Fix the Prop Limit
ketchi · 2019-06-08 16:48:26 Z
WhiteDown | BLS
2019-06-08 22:45:43 Z
3 replies

Fudgy
2019-06-08 15:24:33 Z
3 replies